Integritetspolicy


Jag (Hans Svensson) har utvecklat ResSaldo. Det är en reklamfinansierad app för Andriod (möjlighet finns att köpa en reklamfri Premiumversion). Appen finns att ladda ner utan kostnad på Google Play Store och på appens hemsida ressaldo.se.

Denna integritetspolicy är till för att informera användare av appen vilka personliga uppgifter som appen hanterar och sparar.

Översikt

Appen använder använder annonser (och in-app köp) för att finansiera utvecklingen. Appen använder 3:e-partsbibliotek för att visa annonser, dessa bibliotek samlar och delar personlig information med sina annonsplattformar.

Länkar till respektive integritetspolicy för 3:e-partsbibliotek/tjänster som appen använder:

Informationsdelning

Appen samlar inte in (och delar därmed inte heller) någon personlig information utöver vad som beskrivs i detta dokument.

AdMob är en annonsplattform från Google vilken information den samlar in kan man fördjupa sig i genom att följa länken ovan.

Google Play Services hanterar installationer, in-app inköp, och (anonymiserad) buggrapportering för appar på Android.

Frågor?

Frågor och förbättringsförslag mottages med tacksamhet: support@ressaldo.se.

Privacy Policy


Me (Hans Svensson) developed the ResSaldo app as an Ad Supported app. This app is provided by no cost (with the optional purchase of an ad-free version) and is intended for use as is.

This privacy policy is used to inform you regarding policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decide to use this app.

Overview

The app uses advertising (and in-app payments) to make revenue. The app uses third party libraries for advertising which may collect and share personal information with third parties.

Links to privacy policies of third party service providers used in the app:

Sharing your information

The developer will share personal information with third parties only in the ways that are described in this privacy statement. In fact the app does not collect any personal information outside what is needed for ads and in-app purchases.

AdMob, is Google's mobile app advertising platform designed specifically for app developers. In order to understand Google's use of data, consult Google's partner policy.

Google Play Services offers APIs for installation, in-app purchases and (anonymized) bug reporting for Android apps.

Questions

Questions and suggestions for improvements are welcome at support@ressaldo.se.